0
Rreth Ne

Plasma është kompani kreative, e cila funksionon nga viti 2007, që përfaqësohet nga një komunitet kreativ i ekspertëve dhe krijuesve të rinjë, të cilët fuzionuan idetë, për të ofruar shërbime për bizneset nga teknologjia informative, promocioni, si dhe konsulenca në menaxhimin optimal të ndërmarrjeve.

Disa nga shërbimet e Plasma;

- Zhvillim të ueb faqeve.
- Fushata promocionale.
- Auditim dhe analizë të teknologjisë informative.
- Imazh për biznesin.

Si domosdoshmëri e kohës, duke integruar mirë T.I., biznesi favorizohet në; rritjen e prodhimtarisë dhe cilësisë së shërbimeve e produkteve, komunikim më i lehtë i brendshëm i ndërmarrjes, kosto te ulët të prodhimit, rritjen e fitimeve financiare, mundësin e zgjerimit të biznesit me kosto shumë më të ulët. Prandaj, duke shfrytëzuar teknikat praktike dhe të kohës, ekspertët e Plasma, mund të nxjerrin nga biznesi juaj, potencial më të konsoliduar dhe më të fuqishëm.

Ekspertët e Plasma-së, përmes auditimit, mund të nxjerrin konkludime, duke rekomanduar koston për investimin e nevojshëm. Konsulencat e ofruara nga Plasma për partnerët e tanishëm, kanë treguar rezultate të larta në menaxhimin e biznesit, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e profitit.

 

Shqip English | Të gjitha të drejtat e rezervuara © © 2007 - 2013 Plasma

 

Kontakti: +377 44 745 209 [email protected]