0
Shërbimet

Çka ofrojmë NE?

- Fushata promocionale
- Web zhvillim
- Dizajn i logove dhe imazh
- Konsulenca për biznese
- Konsulenca për T.I.
- Auditim dhe analizë të T.I.
- Implemetim dhe mirëmbajte të T.I. për bizneset
- Produksion video dhe audio

Shqip English | Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2007 - 2013 Plasma

 

Kontakti: +377 44 745 299 [email protected]